Contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier

Uw winkelmandje is momenteel leeg.

Retourneren

Retourvoorwaarden:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax, e-mail of webshop) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de onderstaande link, maar bent hiertoe niet verplicht.

Klik hier om het europees model voor herroeping te downloaden

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. 
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourprocedure

U kunt uw retour aanmelden door in te loggen in uw account, klik hier.

Ga naar Retourzendingen in Mijn Account, waar u een artikel of gehele bestelling wenst te retourneren en start de retourprocedure. Selecteer het aantal van het betreffende artikel. U kunt vervolgens een reden voor het retourneren opgeven, maar dit is niet verplicht.

Bevestig dit middels de button Retouraanvraag versturen.

U ontvangt hier een bevestiging van per email met de instructies:

-        U kunt een artikel retour sturen op de volgende manier:

- het product en/of de producten in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd.

- het product en/of de producten ongebruikt zijn.

- het product en/of de producten schoon zijn.

- indien het product en/of de producten ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

- de bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich (indien redelijkerwijs mogelijk) bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 

het artikel binnen uiterlijk 14 dagen na levering aangemeld is voor herroeping.

 

Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending wordt de waardevermindering in rekening gebracht.

 

Retour Sturen

Voor een snelle en goede verwerking is het van belang dat u de retoursticker duidelijk op uw pakket plakt en deze afgeeft bij het dichtsbijzijnde GLS parcel shop. Voor informatie waar de GLS parcel shop bij u in de buurt is, kunt u nakijken op GLS info.

 

Retouren vanuit België

Retouren uit België worden alleen geaccepteerd wanneer deze in Mijn Account zijn aangemeld. Voor inloogen bij Mijn Account, klik hier.
Na aanmelden van uw zending, zal er door Franke Nederland contact met u worden opgenomen voor een afspraak wanneer het pakket bij opgehaald kan worden.

Adres retouren

Franke Nederland B.V.
Postbus 157
5700 AD Helmond
Nederland